Information om postkasser ved landejendomme

Landejendomme har stort set samme regler som villaer eller etage ejendomme, der er dog nogle få, men væsentlige, forskelle.

Den største forskel er, at hvis din landejendom har en privat vej ned til boligen, har du ret til at stille din postkasse ned ad vejen, men ikke tættere end 50m. fra ejendommen, så længe det stadig er let for posten at aflevere dine breve fra et køretøj.

Du må dog stadig gerne stille postkassen længere fra ejendommen, f.eks. ved begyndelsen af indkørslen, eller hvor vejen overgår fra offentlig til privat vej.

Brevindkastet på din postkasse skal være monteret imellem 1,0 - 1,2 m. fra jorden.

Placering af postkasse ved landejendom

Postkassen skal være monteret med en lås samt et tydeligt navneskilt der viser navn og husnummer.

Mange landejendomme vælger en postkasse i klassisk stil, såsom en U.S-Mail postkasse, som også kan fås med lås.

U.S. Mail Postkasse U.S.-Mail Postkasse