Korrekt placering af postkasser

Det er vigtigt med en korrekt placering af de danske postkasser, hvis ikke postkassen står rigtigt så kan PostNord nægte at aflevere din post.

Som en tommelfingerregel kan man sige din postkasse skal placeres i skel, med fronten imod offentlig vej.

Brevindkastet på din postkasse skal være monteret imellem 1,0 - 1,2 m. fra jorden.

Alle postkasser skal være monteret med lås samt et tydeligt navneskilt til postkassen der viser husnummer samt navne på de beboerere der er i ejendommen.

Herunder kan du se en skise der viser forskellig placeringer af postkasser.

Placering af postkasser i et villa kvarter