Korrekt placering af postkasseanlæg

Det er vigtigt med en korrekt placering af postkasseanlæg, hvis ikke postkasserne står rigtigt så kan PostNord nægte at aflevere din post.

Brevindkastet på den nederste postkasse i et anlæg skal være monteret mindst 65cm. fra jorden, og det højeste indkast ikke mere end 175cm. over jorden.

Består anlægget af en række af enkelt postkasser, skal indkastet være mellem 100-120cm fra jorden.

Alle postkasser skal være monteret med lås samt et tydeligt skilt der viser navne på de beboerere der er i ejendommen, samt etage, tv./mf./th. og eventuelt værelses- eller lejlighedsnummer.

Herunder kan du se en skise der viser en naturlig rækkefølge af postkasser i en opgang. Postkassen til lejligheden på nederste etage til venstre placeres nederst til venstre i anlægget, og postkassen til øverste etage til højre placeres øverst til højre i anlægget.

Hvis der er mange etager, kan anlægget splittes i flere segmenter, som vist på billedet.For anlæg i en opgang, skal der være mindst en fri bredde på 100cm. eller 90cm. ved tofamiliehuse.