Postkasselov

Den 1. januar 2012 trådte den nye postkasse lov i kraft og dermed blev reglerne for opsætning af postkasser ændret på flere punkter. Reglerne for den nye postkasse lov kan virke skrappe og det er de også. Den vigtigste som du bør kende for at sikre at du får post som normalt, er at alle helårsboliger skal have deres postkasse opstillet i skellet ud mod den nærmeste offentlige vej. Af logiske årsager er der visse modifikationer for ældre og handicappede. Er du eksempelvis gangbesværet, eller på anden måde hæmmet af et fysisk eller psykisk handicap, skal du rette henvendelse til kommunen, der herefter afgør, om du kan få posten leveret direkte til døren med dispensation. Får du dispensation sørger kommunen for at underrette Post Danmark.

Etageejendom

Den nye postkasselov er ikke relevant for dig der bor i etageejendom. Du har nemlig allerede flyttet din brevkasse til stueetagen.

Nyt hus

Bor du i et nyt hus, er din brevkasse højst sandsynligt allerede placeret korrekt, nemlig i skellet.

Ældre villa, rækkehus eller lign.

Bor du i en ældre villa, rækkehus eller lign., skal din postkasse være placeret direkte ud til offentlig vej.

Postkasser skal opstilles ved indgangen til den enkelte parcel ved bygninger, villaer og rækkehuse med én eller flere husstande eller erhverv m.v. Postkassen skal forsynes med navneskilt.

Hvor placerer jeg min postkasse?

På dette link kan du læse nærmere om placering af postkasser Spørgsmål og svar om postkasse placering.,

Det er dig selv der har ansvaret ifølge den nye postkasse lov

Ansvaret for at leve op til de nye regler pålægges udelukkende husejerne og dermed er det dit ansvar, at din postkasse er placeret efter de nye regler. Hvis du er lejer, er det udlejers ansvar at postkassen opfylder de nye krav. Konsekvensen af ikke at følge reglerne kan være at posten udebliver. Hvis du ikke har anbragt postkassen efter gældende regler for din boligtype, risikerer du at du ikke modtager pakker, breve og andre forsendelser fra postdanmark og andre firmaer. Postfirmaerne er nemlig ikke forpligtet til at levere til dig, hvis du ikke overholder de nye regler. Dermed er det vigtigt, ikke blot for private, men også i høj grad for firmaer at de lever op til de nye regler. Meget kan gå tabt hvis posten ikke når frem.

Video: Sådan kan din postkasse placeresKøb den postkasse du bedst kan lide på www.postkassebiksen.dk